Top distributor výrobce Secons. Můžete se

Back to Top

Odeslat snapshot

Proč snapshot potřebujeme?
V některých případech, např. při nesprávně identifikované řídící jednotce je nutné vytvořit její snapshot. Snapshot je inteligentní scan řídící jednotky, jehož výsledkem je soubor o zanedbatelné velikosti. Tento soubor je nutné odeslat technické podpoře. V nejbližším termínu budou získaná data zapracována do aktualizace programu. Ve všech systémech se snapshot pořizuje stejným způsobem. Více informací naleznete na stránkách naší technické podpory wiki.autodiagnostik.cz.