Podání požadavku poskytovateli

Formulář pro naléhavé požadavky

V případě dotazů se prosím obraťte na naši bezplatnou
linku (+420) 800 664 466.

  vysvětlení pojmů

  Žádost zpracovateli osobních údajů

  Žádost zpracovateli osobních údajů vám umožňuje vyžádat si informace o rozsahu údajů, které o vás zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Vyplněním tohoto formuláře vykonáte své právo a umožníte nám, abychom vám poskytli transparentní informace o zpracování vašich osobních údajů.

  Využití práva být zapomenut

  Využití práva být zapomenut vám umožňuje požádat o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), Toto nařízení dává jednotlivcům "právo být zapomenut", což znamená, že mohou požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromažďovány, nebo pokud odvolají svůj souhlas.

  Odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů

  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vám umožňuje odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR stanovuje, že každý jednotlivec má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

  Smazat uživatelský účet

  Smazat uživatelský účet je k dispozici pro ty, kteří si přejí definitivně odstranit svůj účet z našeho systému. Toto může být užitečné v případě, že se vám nedaří účet smazat přímo z uživatelského rozhraní, nebo pokud jste ztratili heslo a nechcete se zabývat procesem obnovy.

  Katalog